jewish tallit, prayer shawls, menorah,shofar, mezuzah
Velvet Rams Horn Shofar Bag white-Medium
Velvet Rams Horn Shofar Bag white-Medium
Manufacturer: Judaica Gifts
SKU: KJSHBMWT
Price $34.00
Qty
  • Color: White
  • Material: Velvet
  • Artist: Judaica Gifts