jewish tallit, prayer shawls, menorah,shofar, mezuzah
Hand Painted ceramic kiddush Cup
Hand Painted ceramic kiddush Cup
Manufacturer: Judaica Gifts
SKU: IGAC-304
Price $16.50
Qty
  • Size: 6.5" H
  • Material: Hand painted on ceramic
  • Artist: Judaica Gifts