jewish tallit, prayer shawls, menorah,shofar, mezuzah
Chanukah Express Hand Painted Ceramic Menorah
Chanukah Express Hand Painted Ceramic Menorah
Manufacturer: Judaica Gifts
SKU: RLMFR-13
Price $20.00
Qty
Hand Painted Ceramic.
  • Size: 10.00" l x 1.25" w x 2.75" h
  • Color: Multi-color
  • Material: ceramics
  • Artist: Judaica Gifts